Cursuri

 • Curs de specializare formator

  Persoanelor cu studii superioare care își doresc o carieră în domeniul formării profesionale, respectând standardele cadrului european pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională

 • Curs de specializare evaluator de competente profesionale

  Managerilor de resurse umane şi specialiştilor care se ocupă de selectarea şi recrutarea personalului în organizaţii

 • Curs de specializare
  manager de proiect

  Persoanelor cu studii superioare care doresc să acumuleze cunoştinţe şi să-şi formeze abilităţi în domeniul managementului de proiect, interesate în mod deosebit de conceperea şi implementarea proiectelor...

 • Curs de specializare
  inspector de resurse umane

  Celor care îşi doresc un post de inspector de resurse umane. Acesta presupune evidenţa salariilor, calcularea reţinerilor, virarea impozitelor şi taxelor salariale, întocmirea declaraţiilor către bugetul de stat...

 • Comunicare in Limba Portugheza - curs de initiere

  Persoanelor cu studii superioare care doresc să acumuleze cunoştinţe şi să-şi formeze abilităţi în domeniul achizitiilor publice, interesate în sprijinirea si consilierea personalului tehnic/economic de executie...

Costul cursurilor autorizate ANC, se poate deduce integral din impozitul pe profit/venit conform art. 34 din OG 129/2000, republicată, care prevede că "societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit."

Oferta pentru institutii:

 • Pentru grupe de minimum 10 persoane, se acordă participarea gratuită a unei persoane.
 • Pentru grupe de minimum 15 persoane, se acordă o reducere de 5% şi participarea gratuită a unei persoane.
 • Pentru grupe de minimum 20 persoane, se acordă o reducere de 10% şi participarea gratuită a unei persoane.
Pentru un curs organizat la sediul organizaţiei, cu o grupă de minimum 15 cursanţi - reducere de 15%.