Curs de specializare evaluator de competenţe profesionale / Cod COR 242405

Cui i se adresează cursul de evaluator de competențe profesionale:

 • Managerilor de resurse umane şi specialiştilor care se ocupă de selectarea şi recrutarea personalului în organizaţii
 • Specialiştilor care determină nivelul de pregătire al unei persoane care parcurge un curs sau program de formare profesională
 • Specialiştilor care doresc să participe la procesul de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe cale formală sau informală
 • Reprezentanţilor evaluatorilor de competenţe profesionale, respectiv, furnizori autorizaţi de formare profesională a adulţilor şi Centrele de Evaluare a competenţelor profesionale
 • Specialiştilor implicaţi în proiectarea de standarde ocupaţionale
 • Funcționarilor publici în poziții de conducere din cadrul administrației publice centrale și locale care dețin calitatea de îndrumător / evaluator pentru funcționarii publici din cadrul compartimentelor conduse / coordonate.

De ce să participi

Absolvenții acestui program dobândesc cunoștințele și abilitățile necesare pentru interpretarea și aplicarea corectă a prevederilor legale și normative.

România a preluat Cadrul European al Calificărilor care solicită validarea calităţii formatorilor şi evaluatorilor. În acest sens, Centrele de Evaluare şi Certificare a Competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale lucrează doar cu evaluatori certificaţi. Certificatul de evaluator de competenţe profesionale (COR 242405) îți oferă posibilitatea de a face parte, la rândul tău, dintre specialiştii ANC care evaluează competenţele profesionale în cadrul examinărilor finale ale absolvenţilor cursurilor de calificare/ specializare/perfecţionare autorizate.

Cursul are în vedere îndeplinirea și respectarea corectă a drepturilor și obligațiilor referitoare la formarea profesională, prevăzute de Codul Muncii și HG 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici.

Metodele de lucru folosite respectă caracteristicile de învăţare ale adulţilor şi sunt adaptate la nevoile şi contextul în care profesează sau vor profesa cursanţii. Oferim o continuitate după terminarea cursurilor (practică, networking, consiliere etc.) Comunitatea absolvenţilor ALF - Formare Profesionala este încurajată să rămână în legătură atât între ei, cât şi cu formatorii lor.

Tematică:

 • Planificarea şi organizarea evaluării
 • Principiile evaluării bazate pe standarde ocupaţionale
 • Metode de evaluare
 • Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării
 • Standarde ocupaţionale
 • Probe şi instrumente de evaluare
 • Tipuri de informaţii ce trebuie înregistrate
 • Cerinţele organismului de certificare privind culegerea şi înregistrarea dovezilor de competenţă
 • Raportarea rezultatelor evaluării interne
 • Procesul de verificare externă
 • Criterii de autorizare a centrelor
 • Cerinţele sistemului de verificare
 • Tehnici de intervievare
 • Întocmirea rapoartelor

Unde se desfășoară cursurile

Sediul ALF - Formare Profesională – Strada Alexander von Humboldt, nr. 18, et.1, ap.2, sector 3, Bucuresti
sau
La sediul companiilor beneficiare

Cursurile se pot organiza în orice judeţ al ţării.

Nivelul de studii minim necesar: Studii superioare

42 de ore de formare

Programul cursurilor se stabileşte în funcţie de disponibilitatea de timp a fiecărei grupe de cursanţi, în timpul săptămânii şi în week-end. Fiecare sesiune poate dura între trei şi cinci ore pe zi, cu pauze de cafea.

Investiție
Preţul cursului include:
 • suportul de curs
 • asistenţa pentru elaborarea proiectului de absolvire
 • diploma
 • consumabilele (papetărie, coffee breaks etc.)
Pentru participarea la două programe de formare, se acordă o reducere de 10%.