Curs de specializare manager de proiect / Cod COR 242101

Cui i se adresează cursul de manager de proiect

 • Persoanelor cu studii superioare care doresc să acumuleze cunoştinţe şi să-şi formeze abilităţi în domeniul managementului de proiect, interesate în mod deosebit de conceperea şi implementarea proiectelor finanţate atât din domeniul public, cât şi din cel privat şi de tehnicile managerilor în asigurarea unui bun control asupra proiectelor.
 • Specialiștilor din domeniul managementului de proiect
 • Responsabililor de echipe de proiect
 • Reprezentanţilor autorităţilor publice locale, membrilor ONG
 • Funcționarilor publici în poziții de conducere și execuție și personalului contractual din cadrul administrației publice centrale și locale în vederea asigurării și dezvoltării capacităţii profesionale de planificare, organizare și gestionare a proceselor și resurselor într-un proiect în condițiile existenței unor constrângeri referitoare la timp, resurse și costuri

De ce să participi

Managerul de proiect se ocupa cu asigurarea respectarii prevederilor contractuale ale proiectului, precizarea cerintelor proiectului, conducerea implementarii proiectului, identificarea si analizarea riscurilor si precizarea actiunilor de control al riscurilor pentru oameni, proprietati si mediu, orientarea muncii echipelor si indivizilor, estimarea resurselor necesare proiectului, identificarea surselor si asigurarea resurselor operationale pentru proiect.

Absolvenții acestui program dobândesc cunoștințele și abilitățile necesare pentru interpretarea și aplicarea corectă a prevederilor legale și normative.

Cursul are în vedere îndeplinirea și respectarea corectă a drepturilor și obligațiilor referitoare la formarea profesională, prevăzute de Codul Muncii și HG 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici.

Metodele de lucru folosite respectă caracteristicile de învăţare ale adulţilor şi sunt adaptate la nevoile şi contextul în care profesează sau vor profesa cursanţii.

Oferim o continuitate după terminarea cursurilor (practică, networking, consiliere, etc.). Comunitatea absolvenţilor ALF - Formare Profesională este încurajată să rămână în legătură atât între ei, cât şi cu formatorii lor.

Tematică:

 • Definire concepte
 • Conținutul unui proiect: scop, obiective, activități, grupuri țintă, rezultate, buget, indicatori, monitorizare, evaluare
 • Posibilități de finanțare a proiectelor
 • Planificarea unui proiect
 • Criterii de selecţie a unui proiect
 • Structura contractului de finanțare
 • Resursele umane ale proiectului
 • Planificarea activităţilor proiectului
 • Bugetul
 • Monitorizarea, raportarea și evaluarea
 • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale
 • Responsabilități manager proiect
 • Implementarea
 • Ciclul managementului de proiect
 • Echipa proiectului
 • Managementul riscului și al timpului

Unde se desfășoară cursurile

Sediul ALF - Formare Profesională – Strada Alexander von Humboldt, nr. 18, et.1, ap.2, sector 3, Bucuresti
sau
La sediul companiilor beneficiare
Cursurile se pot organiza în orice judeţ al ţării.

Nivelul de studii minim necesar: Studii superioare

42 de ore de formare

Programul cursurilor se stabileşte în funcţie de disponibilitatea de timp a fiecărei grupe de cursanţi, în timpul săptămânii şi în week-end. Fiecare sesiune poate dura între trei şi cinci ore pe zi, cu pauze de cafea.

Investiție

Preţul cursului include:
 • suportul de curs
 • asistenţa pentru elaborarea proiectului de absolvire
 • diploma
 • consumabilele (papetărie, coffee breaks etc.)
Pentru participarea la două programe de formare, se acordă o reducere de 10%.