Curs de specializare inspector/referent resurse umane / Cod COR 333304

Cui i se adresează cursul de inspector de resurse umane:

 • Celor care îşi doresc un post de inspector de resurse umane. Acesta presupune evidenţa salariilor, calcularea reţinerilor, virarea impozitelor şi taxelor salariale, întocmirea declaraţiilor către bugetul de stat şi pe cele locale aferente salariilor, întocmirea fişelor fiscale.
 • Managerilor de resurse umane şi specialiştilor care se ocupă cu selectarea şi recrutarea personalului în organizaţii
 • Funcționarilor publici în posturi de conducere și execuție și personalului contractual din cadrul administrației publice centrale și locale care desfășoară activități de recrutare, selecție, de avansare și promovare a angajaților din cadrul unei instituții.

De ce să participi

Absolvenții acestui program dobândesc cunoștințele și abilitățile necesare pentru interpretarea și aplicarea corectă a prevederilor legale și normative.

Resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investiţii ale oricărei organizaţii. Gestionarea eficientă a acestor resurse este un atu important pentru orice companie. Inspectorul de resurse umane va participa activ la gestionarea resurselor umane, se va implica direct in procesul prin care organizatia isi recruteaza, angajeaza, deruleaza si inceteaza raporturile de munca cu salariatii.

Având o organizare graduală şi beneficiind de un suport legislativ de ultimă oră, cursul de Inspector (Referent) Resurse Umane (cod COR 333304) propus de ALF - Formare Profesională asigură o pregatire de specialitate în acord cu standardele europene. Cursul are în vedere îndeplinirea și respectarea corectă a drepturilor și obligațiilor referitoare la formarea profesională, prevăzute de Codul Muncii și HG 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici.

Metodele de lucru folosite respectă caracteristicile de învăţare ale adulţilor şi sunt adaptate la nevoile şi contextul în care profesează sau vor profesa cursanţii. Oferim o continuitate după terminarea cursurilor (practică, networking, consiliere etc). Comunitatea absolvenţilor ALF - Formare Profesională este încurajată să rămână în legătură atât între ei, cât şi cu formatorii lor.

Tematică:

 • Organizarea recrutării şi selecţiei personalului
 • Consilierea personalul angajat si potentialii candidati la angajare referitor la desfasurarea relatiilor de munca si a documentelor ce trebuiesc intocmite
 • Întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului şi a altor evidenţe (registrul electronic al angajaţilor, evidenta muncii)
 • Cunoştinţe de legislaţie a muncii
 • Însuşirea tehnicilor de negociere
 • Definirea litigiilor de muncă şi a organelor de dialog social competente să le soluţioneze
 • Întocmirea statelor de plată
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat
 • Însuşirea sistemului legislativ al asigurărilor sociale de stat
 • Definirea contribuţiilor de asigurări sociale de stat pentru şomaj

Unde se desfășoară cursurile

Sediul ALF - Formare Profesională – Strada Alexander von Humboldt, nr. 18, et.1, ap.2, sector 3, Bucuresti
sau
La sediul companiilor beneficiare

Cursurile se pot organiza în orice judeţ al ţării.

Nivelul de studii minim necesar: Studii medii

48 de ore de formare

Programul cursurilor se stabileşte în funcţie de disponibilitatea de timp a fiecărei grupe de cursanţi, în timpul săptămânii şi în week-end. Fiecare sesiune poate dura între trei şi cinci ore pe zi, cu pauze de cafea.

Investiție

Preţul cursului include:

 • suportul de curs
 • asistenţa pentru elaborarea proiectului de absolvire
 • diploma
 • consumabilele (papetărie, coffee breaks etc.)
Pentru participarea la două programe de formare, se acordă o reducere de 10%.