Curs de specializare formator / Cod COR 242401

Cui i se adresează cursul de formator

 • Persoanelor cu studii superioare care își doresc o carieră în domeniul formării profesionale, respectând standardele cadrului european pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională
 • Trainerilor cu experienţă în domeniul serviciilor de formare profesională, care vor să obţină acreditarea ANC
 • Instructori și profesori care vor să îşi îmbunătăţească abilităţile de comunicare
 • Managerilor departamentelor de resurse umane, specialiștilor în resurse umane, lectorilor interni ai organizațiilor, specialiștilor implicați în procesul de evaluare și certificare a competențelor profesionale, formatorilor responsabili cu activitatile teoretice si practice de dezvoltare a competentelor profesionale, responsabililor de echipe de proiect, reprezentanţilor autorităţilor publice locale, membrilor ONG
 • Funcționarilor publici în poziții de conducere și execuție, personalului contractual din cadrul administrației publice centrale și locale în vederea asigurării și dezvoltării de competențe, cunostințe, abilități și atitudini specifice domeniului de formare profesională

De ce să participi

Formatorul este:

 • Conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaţionale / de pregătire profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor.
 • Proiectant al programelor şi al activităţilor de formare, pe baza identificării nevoii şi cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate.
 • Organizator al programelor de formare, asigurând toate condiţiile necesare desfăşurării optime a programului de formare.
 • Facilitator al procesului de învăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale care se constituie în ţinte ale formării.
 • Evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator.
 • Evaluator al programelor de formare – atât al celor proprii, cât şi al programelor de formare propuse spre evaluare în vederea autorizării.
 • Persoană care învaţă pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltându-şi permanent propriile competenţe de formator.
Cursul are în vedere îndeplinirea și respectarea corectă a drepturilor și obligațiilor referitoare la formarea profesională, prevăzute de Codul Muncii și HG 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici.

Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor și pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000).

Metodele de lucru folosite respectă caracteristicile de învăţare ale adulţilor şi sunt adaptate la nevoile şi contextul în care profesează sau vor profesa cursanţii.

Oferim o continuitate după terminarea cursurilor (practică, networking, consiliere, etc.). Comunitatea absolvenţilor ALF este încurajată să rămână în legătură atât între ei, cât şi cu formatorii lor.

Tematică

 • Obiectivele, proiectarea şi organizarea programelor si a stagiilor de formare
 • Construirea situaţiilor de învăţare
 • Organizarea optimă a spaţiului în care are loc formarea
 • Pregătirea materialului de curs şi a materialelor auxiliare
 • Motivarea participanţilor şi rezolvarea de conflicte
 • Metodologia activ-participativă
 • Metodologia evaluării; probe şi instrumente de evaluare
 • Reflecţia personală şi autoformarea
 • Identificarea nevoilor de formare organizaţională
 • Elaborarea materialelor suport
 • Urmărirea evoluţiei profesionale a cursanţilor
 • Sistemele recunoscute de management al calităţii
 • Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare

Unde se desfășoară cursurile

Sediul ALF - Formare Profesională – Strada Alexander von Humboldt, nr. 18, et.1, ap.2, sector 3, Bucuresti
sau
La sediul companiilor beneficiare

Cursurile se pot organiza în orice judeţ al ţării.

Nivelul de studii minim necesar: Studii superioare

60 de ore de formare

Programul cursurilor se stabileşte în funcţie de disponibilitatea de timp a fiecărei grupe de cursanţi, în timpul săptămânii şi în week-end. Fiecare sesiune poate dura între trei şi cinci ore pe zi, cu pauze de cafea.

Investiție

Preţul cursului include:
 • suportul de curs
 • asistenţa pentru elaborarea proiectului de absolvire
 • diploma
 • consumabilele (papetărie, coffee breaks etc.)
Pentru participarea la două programe de formare, se acordă o reducere de 10%.